Eczane Tabelası,Eczane Tabelasi

Yeni yönetmeliğe göre değişecek olan eczane tabelalarını firmamız üretmektedir.

28.03.2016 tarih ve 29667 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Değişikliğinde yer alan Geçici Madde 4’ün (2) inci fıkrası. “(2) 25 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan. “özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur” yükümlülüğü Kurum tarafından reçete sayısı veya ciro kriterleri dikkate alınarak belirlenecek geçiş takvimi doğrultusunda eczaneler tarafından en geç 12/4/2017 tarihine kadar yerine getirilir. Türk Eczacıları Birliği tarafından ışıklı veya ışıksız levha standartları maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde belirlenerek Kuruma bildirilir.”

Buna istinaden eczane tabelalarını yeni kurallarına uygun olarak üretimine başlamış bulunmaktayız. Eczanelerimizin bu geçiş sürecinde yönetmelikte belirtilen standartlar doğrultusunda ve kanunen gerekli süre içerisinde bu yenilemeyi yapabilmeleri için firmamız tüm hazırlıkları yapmış olup, eczanelerin bu ihtiyacını karşılamaya hazırdır. Gerek geçiş süreci gerekse geçiş sürecinden sonra yaşanabilecek sorunlarda uzmanlığımız doğrultusunda eczanelerimizin yanında olacağız.

Bu süreç içerisinde yeni standartlara uygun üretim sağlayabilecek tabela firması azlığı nedeniyle sınırlı sayıda firma bu hizmeti vermek zorunda kalacağından çok yoğun bir süreç olacağını tahmin edebiliyoruz. Yeni karar doğrultusunda bu süreci gerçekleştirebilmek için erkenden bize ulaşıp erkenden yeni standartlarda tabelanızı yaptırmanızı tavsiye ederiz.

Yeni kanuna göre tabelanızı yaptırmak, yasa ile ilgili maduriyet yaşamamanız için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz. Biz tüm iş terübemizle size bu yeni düzenleme konusunda size tam destek vermeyi amaçlıyoruz.

Eczane tabelası. eczane yönetmeliği. yeni eczane yönetmeliği. yeni eczane tabelası üretimi.

×

Sepet

×

Hemen WhatsApp ile veya telefon ile arayarak teklif ve bilgi alabilirsiniz.

× Hemen teklif al